MỘT VÀI HÌNH ẢNH KHU DU HỌC HÈ 2016 SUNRISE VIETNAM TỔ CHỨC

LỢI ÍCH CỦA DU HỌC HÈ

Cơ hội học hỏi, giao lưu văn hoá cùng bạn bè quốc tế

Cơ hội thăm quan trường đại học nổi tiếng, điểm du lịch nổi tiếng thế giới

Học tập, giao tiếp toàn bộ bằng tiếng Anh

Làm việc nhóm, học các kỹ năng mềm

Trải nghiệm tự lập, xa nhà và xa bố mẹ

Học cách giải quyết vấn đề, chi tiêu cá nhân,...

MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐOÀN HÈ CỦA SUNRISE VIETNAM